Satler: Usvojiti zakone koji će spriječiti korupciju

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas su organizirali online prezentaciju novog regionalnog projekta pod nazivom “Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu kroz praćenje sudskih postupaka”. 

Na prezentaciji su se obratili glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH Željka Šulc, Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Johan Satler (Johann Sattler), te zamjenik šefice Misije OSCE-a Dmitri Jordanidi (Dmitry Iordanidi).

Regionalni projekat u borbi protiv korupcije

Satler je istakao je da su vrlo bliski sa OSCE-om, te da je OSCE ključan u poboljšanju izbornih standarda.

– Pozivam organizacije civilnog društva i novinare da budemo aktivni u procesu, koji smo zacrtali kao cilj. Sa OSCE-om radimo zajedno. Jedno od najvažnijih pitanja je da pravosuđe ne prati adekvatne korake. Ono što moramo vidjeti je da pravosuđe pokaže adekvatne rezultate u smislu istraga. Nažalost, to se ne dešava u predmetima visoke korupcije – istakao je Satler.

Pomenuo je i nedostatak nosilaca pravosudnih funkcija, te da postoje greške koje su zabrinjavajuće.

– Spomenut ću Zakon o sukobu interesa za koji danas očekujemo mišljenje od komisije, koji će biti poslat u Parlament te pozivamo Vijeće ministara da se to usvoji. Vidjeli smo da je jučer Dom naroda glasao i da do kraja jula treba da se usvoji zakon o borbi protiv korupcije. Moj ured će pratiti određeni broj predmeta u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala. Vrlo je dobro vidjeti da imamo ovaj projekat te da ovo nije samo pitanje BiH, već jedan regionalni projekt – ističe on.

Naglasio je da je problem nekažnjivosti izražen. Kaže da se to mora promijeniti.

Kazao je da je tražio rezultate i da pruža podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), te ističe da su se tu pokazali vrlo ograničeni rezultati. 

– U godinu dana želimo imati rezultate. Nije uvijek lako uvjeriti Evropsku komisiju. Ovo nije lak put – ističe Satler. 

Jačanje pravosuđa

Jordanidi je kazao da je današnji skup organiziran da bi predstavili trogodišnji projekat u borbi protiv korupcije.

– Hvala na prilici da sarađujemo sa institucijama u borbi protiv korupcije, koja predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Siguran sam da su mnogi upoznati s prošlim projektima. Kroz realizaciju ovog projekta naša misija će nastaviti koristiti i pružati znanje i najbolju praksu u BiH, ali i u regionu – zaključio je Jordanidi.

Nada se kako će ovim projektom pomoći u jačanju rada pravosuđa na predmetu ove vrste. 

Praćenje sudskih postupaka

Megan Smit-Hrle (Meagan Smith) kazala je da je ovo novi i jedinstven regionalni projekat.

– Borba protiv korupcije je dio procesa integracije u Evropskoj uniji. Evropska komisija finansira ovaj regionalni projekat za praćenje predmeta visoke i srednje korupcije, te organizovanog kriminala. Projekat se implementira na sličan način u cijelom regionu – istakla je ona.

Naglasila je da će se OSCE osloniti na jedinstveni pristup praćenju sudskih postupaka. 

– Projekat u BiH će propratiti prethodni izvještaj. To uključuje analitički izvještaj Evropske unije, kao i analitički izvještaj o samom kriminalu i korupciji. Pratit ćemo sudske projekte. Objavili smo tri projekta. Civilno društvo i mediji imaju značajnu ulogu kada je riječ o transparentnosti sudova u procesuiranju predmeta organizovanog kriminala i korupcije – kazala je Smit-Hrle.

Dodaje da ovaj projekat za cilj ima jačati vladavinu prava u BiH.

pressmedia.ba